Mevlid Kandili Ne Zaman 2017 ?

0
866

Mevlit Kandili Peygamber efendimizin (sallallahu aleyhi ve sellem ) doğduğu günün yıl dönümlerinde kutlanan kandildir. Peygamber efendimiz Miladî  571 yılında Rebiulevvel ayının on ikinci gecesinde dünyaya gelmiştir. Doğum yıl dönümü Hicrî takvim esas alınarak hesaplandığı için Mevlit Kandili de hicri takvime göre kutlanır.

Miladi ve Hicri takvim arasında on bir günlük bir fark vardır. Miladi takvimde bir yıl üç yüz altmış beş gün iken Hicri takvimde bir yıl üç yüz elli dört gündür. Yani arada on bir günlük bir fark vardır. Aradaki on bir günlük farkın sebebi; yıllık takvim düzenlenirken Miladi takvimin güneş, Hicri takvimin ise ay esas alınarak hazırlanmasıdır.

Miladî ve Hicrî takvim arasındaki yıllık fark sebebiyle daha doğrusu Hicri yılın Miladi yıldan on bir gün erken tamamlanması sebebiyle Mevlit Kandilinin kutlandığı gün de bir önceki yıla göre on bir gün daha erken bir tarihe denk gelmektedir.

Bu durum sadece Mevlit Kandili için geçerli bir olay değildir. Başlangıç tarihi Hicri takvimle belirlenmiş bütün olay ve olgular için de aynı durum geçerlidir. Ramazan ayı, Kurban Bayramı ve diğer kandilleri buna örnek gösterebiliriz.

Bu duruma benzer başka bir konu da Kutlu Doğum haftasının ne zaman kutlanacağı mevzusudur. Farklı görüşlere sahip kişiler arasında bu konuyla ilgili zaman zaman tartışmalar yaşanabilmektedir. Bir kısım kişiler Kutlu Doğum Haftası’nın Miladi takvime göre kutlanması gerektiği görüşüne sahipken çoğunluğu oluşturan kişiler ise Hicri takvime göre kutlanmasından yanadır.

2017 yılında Mevlit Kandili 30 Kasım’ı 1 Aralık’a bağlayan geceye denk gelmektedir.