Mevlid mi, Mevlit mi, Mevlüt mü ?

0
769

Günlük hayatımızda, iş hayatımızda ve sosyal yaşantımızda  yaygın olarak kullandığımız ve yanlış telaffuz ettiğimiz bir çok sözcük vardır. Mevlüt kelimesi de bu sözcüklerden biridir.

Mevlüt kelimesi dilimize Arapça’dan geçmiştir. Sözcük anlamı doğumdur. Arapça yazımında sözcüğün sonu ‘’te’’harfi ile değil ‘’dal’’ harfi ile bitmektedir. Dolayısıyla sözcüğün aslı  ‘’Mevlid’’tir. Ama Türkçe’deki ünsüz sertleşmesi kuralı sonucu sözcük ‘’mevlit’’ olarak Türkçeleşmiştir.

Halk arasında ise zamanla ‘i’ harfi ‘ü’ harfine dönüşmüş ve mevlüt sözcüğü mevlit sözcüğünden daha fazla kullanılmaya başlanmıştır.