Üç Aylarda Kutlanan Kandiller

0
593

Mübarek üç aylar maneviyat ve feyzin kat kat arttığı, Allahu Teala’nın rahmet ve mağfiretinin yer yüzüne gani gani indiği aylardır. Üç aylar hicri takvime göre Recep, Şaban ve Ramazan aylarıdır. Üç ayların başlangıcı ve üç aylarda kutlanan kandillerin tarihleri hicri miladi takvim farkı sebebiyle yıldan yıla farklılık göstermektedir.

Dini gün ve geceler içerisinde önemli bir yeri olan kandiller, toplumumuz tarafından uzun yıllardan beri büyük bir önemle kutlanagelmiştir. Kandil geceleri özellikle kulluk bilincinin, toplumsal dayanışma ve yardımlaşmanın ne derece önemli olduğunu bize göstermesi bakımından son derece önemlidir.

Üç aylarda kutlanan kandiller; Regaib Kandili, Miraç Kandili, Berat Kandili ve Kadir Gecesi’dir. Şimdi bu Mübarek gün ve geceler hakkında bazı temel noktalara değinelim.

Regaib Kandili, Hicri takvime göre Recep ayının ilk perşembe gecesi kutlanmaktadır. Miraç Kandili’nin kutlandığı tarih ise yine Recep ayının 26. gecesidir. Üç aylarda kutlanan kandillerin üçüncüsü olan Berat Kandili Şaban ayının 14. gecesine denk gelmektedir.

Bir de bu mübarek geceler içerisinde bir tanesi vardır ki bin aydan daha hayırlıdır. Bu mübarek gece Kadir Gecesidir. Kadir gecesinin kesin tarihi belli değildir. Ramazan ayı içerisinde gizlenmiştir. Ancak bir takım işaretler ışığında bakıldığı zaman Ramazan ayının son on günü içerisinde olma ihtimali kuvvetle muhtemeldir. İlim ehli Kadir gecesinin tarihi ile ilgili kesin bir şey söyleyememekle beraber Ramazan ayının 26’sını 27’sine bağlayan gece olma ihtimalini kuvvetli bulmuşlardır.